Feed Pumps / Förderpumpen

BOSCH TYPEFP/K 22P9

FP/K 22P17

FP/K 22P31

FP/K 22P60

 

Original Ref. Original Ref. BD Ref.
0000900550 0440008007 2-1999
0000919601 0440008015
0010916701 0440008020
0010919601 0440008029
0000917201 0440008034
0440008993 0440008054 without hand pump
0440008993 0440008998 without hand pump
0511756 (Daf) 0440008004 with pre filter assay
1699140 (Volvo) 0440008004 with pre filter assay
211005 (Scania) 0440008009 without hand pump
768702 (Iveco) 0440008009 without hand pump
772110 (Iveco) 0440008052 without hand pump
775960 (Iveco) 0440008052 without hand pump
243083 (Volvo)